Arbete & tillväxt | Sverigedemokraterna i Bjuv

Arbete & tillväxt

Arbete & tillväxt

Ordinarie

Mikael Henrysson

mikael.henrysson@sd.se

Ordinarie

Claes Osslén

claes.osslen@sd.se

Personlig ersättare: Mikael Henrysson

Pia Trollehjelm

pia.trollehjelm@sd.se

Personlig ersättare: Mikael Henrysson

Benny Trollehjelm

benny.trollehjelm@sd.se

Personlig ersättare: Mikael Henrysson

Kalle Holm

kalle.holm@sd.se

Personlig ersättare: Claes Osslén

Bengt Gottschalk

bengt.gottschalk@sd.se

Personlig ersättare: Claes Osslén

Pia Trollehjelm

pia.trollehjelm@sd.se

Personlig ersättare: Claes Osslén

Kalle Holm

kalle.holm@sd.se