Byggnadsnämnden | Sverigedemokraterna i Bjuv

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Pia Trollehjelm

pia.trollehjelm@sd.se

Kalle Holm

kalle.holm@sd.se

Claes Osslén

claes.osslen@sd.se

Martin Lindqvist

martin.lindqvist@sd.se

Magnus Olsson

magnus.olsson@sd.se

INFRASTRUKTUR

I den framtida hemorten räcker det inte med en bra skola.

Sverigedemokraterna menar att det måste bli fart på byggandet. Det kommunala bostadsbyggandet släpar efter, då det måste till mycket fler bostäder än vad som tidigare var planerat.

Bjuvs kommun har stora gräsytor som det kan byggas bostäder på. Därför tycker vi i Sverigedemokraterna att kommunen ska se över detaljplanerna ang. vilka ytorna vi kan bygga på. Man bör också se över om tidigare industritomter kan bebyggas.
Samtidigt ska man ta fram en hållbar och långsiktig detaljplan som speglar Bjuv kommun och Bjuvs kommuns historia. För oss är det också ytterst viktigt att Billesholm och Ekeby blir en del av denna omfattande planen, då de är delorter som sedan länge glömts bort och inte fått ta del av den utveckling som Bjuvs tätort genomgått.

Sverigedemokraterna förespråkar en boendemiljö som speglar människors behov av social samvaro, närhet till natur, skönhet och symmetri. Här har med fördel Billesholm och Ekeby betydligt mer att tillföra än Bjuv.

För att man ska vilja bo i Bjuvs kommun behövs en storsatsning på att rusta upp våra centrum. Bjuv har till viss del upprustats, men Billesholm och Ekeby behöver en rejäl upprustning om vi ska kunna locka till oss nya kommuninvånare. Kommunens vägar är även under all kritik. Detta kostar kommuninvånarna en ansenlig summa varje år i reparationer av styrleder, drivknutar mm.

Därför vill Sverigedemokraterna

  • Att det görs en kraftsamling för att rusta upp centrumen i Bjuv, men framför allt Billesholm och Ekeby och;
  • Att detaljplaneringarna ses över för att ge nya förutsättningar för bostadsbyggande.