Ideologi | Sverigedemokraterna i Bjuv

Ideologi

Ideologi

IDEOLOGI

Sverigedemokraterna i Bjuv är ett demokratiskt, socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.

Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg, brottsbekämpning och kulturarvsbefrämjande verksamheter bör ges företräde.