Invandring, assimilering och frivillig återvandring | Sverigedemokraterna i Bjuv

Invandring, assimilering och frivillig återvandring

Invandring, assimilering och frivillig återvandring

INVANDRING, ASSIMILERING OCH FRIVILLIG ÅTERVANDRING

Efter turbulenta år med ensamkommande flyktingbarn och asylsökande till Bjuv kommun ställer Sverigedemokraterna krav på att åldersbestämning av ensamkommande sker. Om det skulle visa sig att många inte var barn då de kom till Bjuvs kommun, ska Bjuvs kommun kräva tillbaka pengarna av migrationsverket, för att kunna återföra pengarna till kommuninvånarna.

Stor vikt bör läggas vid att flyktingarna assimileras i det svenska samhället så fort som möjligt. Svenska ska vara första språk i all kontakt med myndigheter och skola så fort SFI genomgåtts. Detta för att det svenska språket ska befästas.

Kommuninvånarna behöver även, en gång för alltid, få ett mångkulturellt bokslut på vad flyktingmottagandet kostat kommunen och vad den tros komma kosta de närmaste åren då anhöriginvandringen kommer att öka.

Som kontrast till ovan kostnad ställer Sverigedemokraterna sig positiva till att erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag, då det på sikt kommer ge kommunen och därmed kommuninvånarna lägre kostnader

 

Sverigedemokraterna vill därför;

  • Att Bjuvs kommun inför ett återvandringsbildrag till de personer som vill återvända till sina ursprungsländer
  • Att åldersbestämning införs på de som ankommit som ensamkommande flyktingbarn och;
  • Att återbetalning krävs då det kan bevisas att en flykting uppgett fel ålder