Kommunfullmäktige 2019-06-19 | Sverigedemokraterna i Bjuv

Kommunfullmäktige 2019-06-19

Igår var det sista KF innan sommaruppehållet! Vi tog upp T1:an som visar på att vi går med ett underskott på hel året med 2,9 miljoner. Sverigedemokraterna uttalade sig med. Att om man tagit kommunens förvaltnings förslag om minskade kostnader på allvar och inte konstrat och tagit förvaltningens förslag i april så hade vi varit på över sträcket, alltså i balans. Där vi har yrkat och lagt initiativärende för att få tillstånd en budget i balans. Det kommer på KS i augusti, då får vi hoppas att vi röstar igenom förslagen med hjälp av Moderaterna.

Sen diskuterades arbetsordningen där M hade en del ändringar som Sverigedemokraterna var för, tyvärr var vi inte fullt manskap. Men de styrande gick upp och återremitterade förslaget, så det går en runda till.

Sen kom interpellationen från SD om Varagårdsparken och motorikbanan som var budgeterad till 120 000 kr men slutade på 1365 000 kr. Till svar var att en tjänsteman gjort fel och han har slutat och att det gjort att det inte kan hända igen. Verkligen ett slöseri med skattepengar.

Nu blir det sommaruppehåll, så glad midsommar alla Sverige vänner så hörs vi i höst. GLAD SOMMAR

Mikael Henrysson

Oppositionsråd