Kultur- och Fritid | Sverigedemokraterna i Bjuv

Kultur- och Fritid

Kultur- och Fritid

KULTUR OCH FRITID

Kultur är av stor vikt, men då Bjuvs kommun redan har bra förbindelser med Helsingborg stad, finner Sverigedemokraterna ingen mening med ett stort skrytbygge som ett kulturcenter i Bjuvs kommun skulle vara.
Därför tycker Sverigedemokraterna att man bör lägga satsningarna på kulturcentret på Medborgaren 1 på is tills vidare.

I nuläget anser Sverigedemokraterna att de pengarna kan komma bättre till nytta på annat håll, som t.ex. upprustning av de andra delorterna i Bjuvs kommun.
I en Sverigedemokratisk kommun delar man på resurserna över alla orter.

Sverigedemokraterna anser däremot att olika arrangemang kan skapa gemenskap i kommunen, såsom bl.a. konserter, bilträffar, marknader mm. som vi sett för människor tillsammans, varför vi förespråkar mer av den här typen av aktiviteter för medborgarna.

Därför vill Sverigedemokraterna

  • Att man ser över prioriteringsordning för hur kommunens pengar spenderas till förmån för vård, skola och omsorg.