Kultur och Fritidsnämnden | Sverigedemokraterna i Bjuv

Kultur och Fritidsnämnden

Kultur och Fritidsnämnden

2:e vice ordförande

Benny Trollehjelm

benny.trollehjelm@sd.se

Ordinarie

Christel Hedlund

christel.hedlund@sd.se

Ersättare

Gerry Olsson

gerry.olsson@sd.se

Ersättare

Baloo Engström

baloo.engstrom@sd.se

KULTUR OCH FRITID

Kultur är av stor vikt, men då Bjuvs kommun redan har bra förbindelser med Helsingborg stad, finner Sverigedemokraterna ingen mening med ett stort skrytbygge som ett kulturcenter i Bjuvs kommun skulle vara.
Därför tycker Sverigedemokraterna att man bör lägga satsningarna på kulturcentret på Medborgaren 1 på is tills vidare.

I nuläget anser Sverigedemokraterna att de pengarna kan komma bättre till nytta på annat håll, som t.ex. upprustning av de andra delorterna i Bjuvs kommun.
I en Sverigedemokratisk kommun delar man på resurserna över alla orter.

Sverigedemokraterna anser däremot att olika arrangemang kan skapa gemenskap i kommunen, såsom bl.a. konserter, bilträffar, marknader mm. som vi sett för människor tillsammans, varför vi förespråkar mer av den här typen av aktiviteter för medborgarna.

Därför vill Sverigedemokraterna

  • Att man ser över prioriteringsordning för hur kommunens pengar spenderas till förmån för vård, skola och omsorg.