Svenska Kyrkan och våra församlingar | Sverigedemokraterna i Bjuv

Svenska Kyrkan och våra församlingar

 – Tro och Tradition –

Om Kyrkovalet 2017

Sverige är ett fantastiskt land med tusenåriga traditioner, vilande på det kristna arvet!

Den Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristendomen, som genom tiderna präglats av svenskarna. Detta har gett Svenska kyrkan det alldeles specifika särdrag den har idag.

Ekeby och Bjuvs församlingar är inga undantag – församlingarna är präglad av sin historia med fattiga bönder och rika gods och med gruvor och gruvdrift.

Svenska Kyrkan är också en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider. Kärleken till vårt land och vår bygd och tacksamheten till dem som byggt och gjort Sverige till allt det vi älskar, är någonting som ingen kan ta ifrån oss. Det förtjänar respekt.

Därför är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där, som den alltid gjort – en kyrka i tiden, men inte av tiden.

Sverigedemokraterna i Bjuvs och Ekeby församling ser det som vår främsta uppgift att skapa goda förutsättningar, att bevara våra svenska kyrkliga traditioner och att verka för att Svenska kyrkan förblir en kyrka med grundläggande kristna värderingar.

Utöver de grundläggande fyra uppgifterna som gudstjänst, diakonverksamhet, utbildning och att missionera, vill därför Sverigedemokraterna att Svenska kyrkan i våra församlingar ska:

– vara tydlighet i den kristna identiteten, och står upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands.
– vara en viktig roll för alla centrala händelser i en människas liv – från födsel, dop, konfirmation, bröllop till begravning, skolavslutningar, Sveriges nationaldag, midsommar mm.
– prioritera socialt isolerade äldre, brottsoffer och unga som gamla i psykisk ohälsa. Grupper i särskilt behov av stöd är fattigpensionärer och kristna asylsökande.
– vara en naturlig social kraft med andlig vägledning, stöd, trygghet med mänsklig gemenskap som försvara etik, moral, familjen och goda ansvarsfulla relationer.
– bejaka och uppvärdera sin roll som kulturbärare och vårdar och förvaltar den skog, fastigheter och kyrkogårdar som är av kulturhistoriskt värde
– stäva efter småskalighet och närhet

Sverigedemokraterna i Bjuv och Ekeby församling vill se en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna identitet.

Vi vill låta kyrkan vara kyrka – på riktigt!

Se mer om SD Kyrkoval 2017
https://sd.se/kyrkovalet-2017/SD Kyrkoval 2017 Kampanjfilm

Det går även att läsa mer om vårt program för Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet på:
http://kyrkoval.sd.se/

 • Kyrkofullmäktige Ekeby församling 2018-05-22

  Kyrkorådet i Ekeby församling har beslutat att församlingen ska gå ihop med en annan församling. Uppenbart finns det en favorit!

  SD föreslog för Kyrkofullmäktige att man ska hålla en folkomröstning om det när förslagen väl är utredda, något Kyrkorådet uppenbart inte tagit i beaktan som en lösning. SDs inställning är att vi i största möjligaste mån ska kämpa emot en sammanslagning, men om det i slutändan ändå inte går, vill vi i alla fall ge våra församlingsmedlemmar möjlighet att välja hur och med vilken församling sammanslagning sker.

  För övrigt yrkade vi avslag på förslaget att ge Kyrkorådet och kyrkokamrer ansvarsfrihet, då inte Kyrkorådet gjort något som helst för att bromsa in det underskott på strax över 700.000 kr, som församlingen årligen haft under några år.
  För att hålla församlingen i liv, knaprar man på församlingen ”Egna kapital” som enligt stiftet ska ligga på 4.9 milj. kr för en församling i Ekebys storlek.
  Idag ligger församlingens egna kapital på 1.5 milj kr, vilket innebär att församlingen som mest kommer leva 2 år till. Sen är det ”game over”.

  Övriga Kyrkofullmäktige beslöt att bevilja Kyrkorådet och kyrkokamrer ansvarsfrihet efter votering, varpå SD reserverade sig för beslutet.

  Mer går att läsa i dokumenten nedan.

  Reservation beviljande av ansvarsfrihet
  Förslag 1. Motion ang.Ekeby församlings framtid Smmanslagning eller ej
  Förslag 2. Motion ang.Ekeby församlings framtid val av ny församlingskonstellation

  0

Kyrkofullmäktige Bjuvs Församling

Kandidater till
Kyrkofullmäktige Bjuvs Församling

Gert-Åke Liljenborg
gert.liljenborg@sd.se

Sten Claesson
sten.claesson@sd.se

Lise-Lott Johansson
lise-lott.johansson@sd.se

Kyrkofullmäktige Bjuvs Församling

Kandidater till
Kyrkofullmäktige Ekeby Församling

Pia Trollehjelm
pia.trollehjelm@sd.se

Benny Trollehjelm
benny.trollehjelm@sd.se