Kyrkofullmäktige Ekeby församling 2018-05-22 | Sverigedemokraterna i Bjuv

Kyrkofullmäktige Ekeby församling 2018-05-22

Kyrkorådet i Ekeby församling har beslutat att församlingen ska gå ihop med en annan församling. Uppenbart finns det en favorit!

SD föreslog för Kyrkofullmäktige att man ska hålla en folkomröstning om det när förslagen väl är utredda, något Kyrkorådet uppenbart inte tagit i beaktan som en lösning. SDs inställning är att vi i största möjligaste mån ska kämpa emot en sammanslagning, men om det i slutändan ändå inte går, vill vi i alla fall ge våra församlingsmedlemmar möjlighet att välja hur och med vilken församling sammanslagning sker.

För övrigt yrkade vi avslag på förslaget att ge Kyrkorådet och kyrkokamrer ansvarsfrihet, då inte Kyrkorådet gjort något som helst för att bromsa in det underskott på strax över 700.000 kr, som församlingen årligen haft under några år.
För att hålla församlingen i liv, knaprar man på församlingen ”Egna kapital” som enligt stiftet ska ligga på 4.9 milj. kr för en församling i Ekebys storlek.
Idag ligger församlingens egna kapital på 1.5 milj kr, vilket innebär att församlingen som mest kommer leva 2 år till. Sen är det ”game over”.

Övriga Kyrkofullmäktige beslöt att bevilja Kyrkorådet och kyrkokamrer ansvarsfrihet efter votering, varpå SD reserverade sig för beslutet.

Mer går att läsa i dokumenten nedan.

Reservation beviljande av ansvarsfrihet
Förslag 1. Motion ang.Ekeby församlings framtid Smmanslagning eller ej
Förslag 2. Motion ang.Ekeby församlings framtid val av ny församlingskonstellation