Mandatperiodens första ordinarie Kommunfullmäktigemöte | Sverigedemokraterna i Bjuv

Mandatperiodens första ordinarie Kommunfullmäktigemöte

Idag hålls det allra först ordinarie kommunfullmäktigemötet för mandatperioden 2018-2022, där SD har 11 mandat och därmed är jämställda med S.
Detta kommer dock att vara ett mycket udda Kommunfullmäktigemöte… Presidiet är inte valt, styret är inte bestämt, vilket innebär att vad som helst kan hända!

Ett ärende som ligger för behandling är Barn- och utbildningsnämndens underskott på 18,4 miljoner kronor.
BUN har tagit fram en handlingsplan för vad de i rimlighetens namn ska klara av att göra utan att säga upp personal, men den handlingsplanen godkänns inte av majoriteten fram tills idag. SD, M och även KD och C reserverade sig i Kommunstyrelsen, men då vann majoriteten trots allt. På kvällens möte borde däremot tidigare majoritetens förslag falla och BUN handlingsplan gå igenom eftersom maktbalansen ändrats inför kvällens möte.

Det blir en spännande period fram till årsskiftet, då gamla maktförhållandet råder i nämnderna, medan det nya maktförhållandet råder i KF.
Och tills M bestämt sig, vet ingen vem som egentligen styr i kommunen…