Miljö | Sverigedemokraterna i Bjuv

Miljö

Miljö

MILJÖ

Bjuvs kommun behöver satsa på miljön och där anser Sverigedemokraterna att solceller är på snabb frammarsch.

Alla kommunala byggnader med tak i söder eller med platta tak ska producera sin egen el. I Bjuvs kommun finns stora asfalterade ytor som tidigare tjänat som torkningsytor för lera, som skulle kunna köpas in för att bli stora elproducerande anläggningar.

Sverigedemokraterna vill att Bjuvs kommun ska producera sin egen el till kommunens fastigheter och bilar för en mer hållbar utveckling med förnyelsebar energi.

Därför vill Sverigedemokraterna:

  • Att besluta att all ny bebyggelse i kommunens regi, i största möjligaste mån ska producera el som täcker det egna behovet.
  • Att utreder om solceller kan placeras på kommunens nuvarande fastigheter och mark, för att producera el till kommunens fastigheter och elbilar samt;
  • Att utreda om laddningsstolpar kan placeras ut för att tillgodose kommunens invånare med närproducerad el.