Skola | Sverigedemokraterna i Bjuv

Skola

Skola

SKOLA

För att vi ska vara konkurrenskraftiga tror Sverigedemokraterna att det är av yttersta vikt att kommunen kan leverera bra kvalitet på och i skolan när barnfamiljer väljer var dom ska bosätta sig. Därför är det viktigt att det läggs mer resurser på pedagoger och personalresurser, så att dom kan undervisa och inte tillrättavisa. Det måste bli ordning och reda i skolorna om vi ska klättra i ranking och därmed bli en attraktivare kommun för barnfamiljerna. Sverigedemokraterna är också i grunden positiv till friskolor som ett komplement till den offentliga skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten i kommunen – dock bör inte kvantiteten av friskolor bli så stor att den offentliga skolan blir lidande.

Därför vill Sverigedemokraterna i Bjuv

– Att tillsätta mer personalresurser och;
– Att utreda möjlighet till mindre skolor med färre elever för utökad studie ro.