Trygghet | Sverigedemokraterna i Bjuv

Trygghet

Trygghet

TRYGGHET

En starkt upprustad kommun, gör att det blir attraktivare att bo i Bjuv och attraherar köpstarka potentiella kommuninvånare.

Därför tycker Sverigedemokraterna att kommunen ska rusta upp i både Bjuv, Billesholm och Ekeby, så man känner att man kommer till en trygg kommun.

Det ska finnas bra, upplysta cykel stigar, trottoarer och motionsspår, så ingen känner sig hotad i nattens mörker.

Stor kraft ska läggas på att Bjuvs kommun får en levande polisstation, där poliser snabbt kan vara på plats när någon form av brott begås. Stor kraft ska läggas också på att förebygga brott. Människor ska kunna känna sig trygga i Bjuvs kommun.

Kommunen ska också stödja alla ideella initiativ som nattvandrare mm.