Vård- och omsorg | Sverigedemokraterna i Bjuv

Vård- och omsorg

Vård och omsorg

VÅRD OCH OMSORG

De som byggt upp vårt samhälle förtjänar vår allra ödmjukaste respekt.

De äldre som inte längre orkar klara sig själva, förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg.

Vi Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.

Alla människor ska kunna åldras med värdighet.
Den dag man får svårt att klara sig själv ska Bjuvs kommun gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.

De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar, och ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.

Sverigedemokraterna vill att resurser omprioriteras så att våra äldre får den hjälp de behöver oavsett var och hur de själv väljer att bo.

Maten som serveras de äldre ska vara närproducerad mat av hög kvalitet och av det slag som överensstämmer med den matkultur de äldre är vana vid. Dör att de ska kunna bibehålla sin matlust och hålla sig friska.

I en Sverigedemokratisk kommun stävar man också efter de äldre får komma ut och få frisk luft.
Vad gäller barnomsorg så bör, i likhet med äldreomsorgen, barnen också ges närproducerad mat av hög kvalité.
Halalslakt får inte förekomma, då det i sig innebär ett lidande för djuren och strider mot svensk lagstiftning samtidigt som lokalproducerad mat blir uteslutet, då halalslaktat kött produceras utanför Sveriges gränser.

Barnomsorgen ska präglas av mångfald, småskalighet, valfrihet och kvalitet. Dagens barn är morgondagens hopp.

Därför vill Sverigedemokraterna;

  • Att det tillsätts mer resurser för vård, skola och omsorg för att den ska bli mer kvalitativ och meningsfull och;
  • Att utreda möjlighet till ideella initiativ för att äldre ska få komma ut mer.